Tvisteløsning og prosedyre

Fiskerirett, Tvisteløsning og prosedyre

DALAN førte sak om strukturkvoter i Høyesterett

24.10.2013

DALAN Advokatfirma førte saken om strukturkvoter for Høyesterett nylig. Saken gjaldt spørsmålet om innføringen av en tidsbegrensning på 25 år for fartøyer ...