Tomtefeste

Nyheter, Tomtefeste

Prinsippene for fastsetting av innløsningssum ved innløsning av frembortfestede boligtomter

04.03.2014

Når det gjelder frembortfeste av festetomter, har någjeldende tomtefestelov bestemmelser i tomtefestelovens § 42 om at både grunneier og frembortfester må være part i avtalen med fester.</...

Næringseiendommer og boligrett, Tomtefeste

Nye avgjørelser fra Høyesterett om tomtefeste, januar 2013

04.02.2013

Det er stadig nye tvister mellom festere og bortfestere som havner for domstolene. <span aria-label="Fortsett å lese Nye avgjø...