Selskapsrett

Selskapsrett, Skatte- og avgiftsrett

Hvem kan beslutte utsatt utbetaling av aksjeutbytte?

22.12.2016

I aksjeloven § 8-3 (3) åpnes det for at utbetalingsdagen for vedtatt aksjeutbytte kan settes til inntil seks måneder etter utbyttebeslutningen. Spørsmålet som drøftes i denne artikkelen er ...