Næringseiendommer og boligrett

Entreprise- og bygningsrett, Næringseiendommer og boligrett

Ny dom om ansvarsrett i byggesaker – «utlån» av ansvarsrett er risikosport!

12.06.2017

«Utlån» av ansvarsrett i byggesaker frarådes. I 2015 kom den kjente BORI-dommen fra Høyesterett. I en fersk lagmannsrettsdom presiseres ansvarshavendes ansvar overfor andre parter enn kommunen. Artikkelen er ...

Entreprise- og bygningsrett, Kjøp og salg av bolig, Næringseiendommer og boligrett, Nyheter

Salg av ny bolig: Utbyggere kan nå få forskudd fra boligkjøper uten mangelsgaranti

27.01.2017

Årets første rettslige nyvinning om boligentreprise: Utbyggere kan nå kreve forskudd fra boligkjøpere uten å stille mangelsgaranti etter bustadoppføringslova § 12. Lovendringen trådte i kraft 1.1.2017. <img class="...

Entreprise- og bygningsrett, Næringseiendommer og boligrett, Nyheter

Tapte mange hundre millioner på blancoskjøte

26.01.2017

Et utviklerselskap unnlot å tinglyse eiendom verdt mange hundre millioner kroner, for å spare dokumentavgift på 1,8 millioner. En tidligere eier gikk senere konkurs og utviklerselskapet tapte da hele eiendomskjøpet til ...

Næringseiendommer og boligrett, Nyheter

Eiendomsmegler dømt til å betale kjøper 1,7 millioner i erstatning

18.12.2015

En kjøper av en tomt i Bærum vant nylig mot eiendomsmegleren i tingretten. Saken skal ankes. - Tomten ble markedsført som lett bebyggelig, men det var ...

Næringseiendommer og boligrett, Nyheter

Småhusplanen 2013 «gjenoppstår fra de døde»

02.11.2015

Reguleringsplan S-4220 i Oslo, også kalt Småhusplanen, har stor betydning for fortettingsmulighetene i småhusområdene. Det er antatt at planen omfattet nærmere 30.000 Oslo-eiendommer. En ny versjon av ...

Næringseiendommer og boligrett, Tomtefeste

Nye avgjørelser fra Høyesterett om tomtefeste, januar 2013

04.02.2013

Det er stadig nye tvister mellom festere og bortfestere som havner for domstolene. <span aria-label="Fortsett å lese Nye avgjø...