Entreprise- og bygningsrett

Entreprise- og bygningsrett, Næringseiendommer og boligrett

Ny dom om ansvarsrett i byggesaker – «utlån» av ansvarsrett er risikosport!

12.06.2017

«Utlån» av ansvarsrett i byggesaker frarådes. I 2015 kom den kjente BORI-dommen fra Høyesterett. I en fersk lagmannsrettsdom presiseres ansvarshavendes ansvar overfor andre parter enn kommunen. Artikkelen er ...

Entreprise- og bygningsrett, Nyheter

100-årig byggeforbud stoppet utbygger – ny dom

10.02.2017

En ny lagmannsrettsdom gir et privat byggeforbud («villaklausul») forrang foran Småhusplanen – Oslos viktigste reguleringsplan. Dommen er et varsku til utbyggere ...

Entreprise- og bygningsrett, Kjøp og salg av bolig, Næringseiendommer og boligrett, Nyheter

Salg av ny bolig: Utbyggere kan nå få forskudd fra boligkjøper uten mangelsgaranti

27.01.2017

Årets første rettslige nyvinning om boligentreprise: Utbyggere kan nå kreve forskudd fra boligkjøpere uten å stille mangelsgaranti etter bustadoppføringslova § 12. Lovendringen trådte i kraft 1.1.2017. <img class="...

Entreprise- og bygningsrett, Næringseiendommer og boligrett, Nyheter

Tapte mange hundre millioner på blancoskjøte

26.01.2017

Et utviklerselskap unnlot å tinglyse eiendom verdt mange hundre millioner kroner, for å spare dokumentavgift på 1,8 millioner. En tidligere eier gikk senere konkurs og utviklerselskapet tapte da hele eiendomskjøpet til ...

Entreprise- og bygningsrett, Nyheter

Krav om erstatning mot staten for branntomt – byggegrense langs vei

10.05.2016

Etter at et bolighus hadde blitt totalskadet i brann, søkte eier om dispensasjon fra byggegrensen langs vei for å gjenoppføre bolig. Søknaden ble avslått. Eier ble sittende ...