Signaturforbehold

Kontraktsrett, Nyheter

Viktig høyesterettsdom om signaturforbehold

06.02.2014

Hva skal til for å sikre seg at man ikke blir bundet til en avtale før den underskrives? Høyesteretts praksis viser at avtaleforhandlinger, også om sammensatte og ...