Høyesterett

Prosedyre

Advokat Carl Bore får Møterett for Høyesterett

01.12.2014

DALAN advokatfirma DA har gleden av å meddele at ytterligere en av våre partnere – advokat Carl ...

Fiskerirett, Tvisteløsning og prosedyre

DALAN førte sak om strukturkvoter i Høyesterett

24.10.2013

DALAN Advokatfirma førte saken om strukturkvoter for Høyesterett nylig. Saken gjaldt spørsmålet om innføringen av en tidsbegrensning på 25 år for fartøyer ...