Dalan advokatfirma har en omfattende erfaring innen tomtefeste.

Tomtefeste har lenge vært et hett tema i brytningsområdet mellom juss og politikk, noe som har kommet spesielt til syne de siste årene. Tomtefeste er et rettsområde som er komplisert og under stadig utvikling. Det er derfor viktig å søke bistand tidlig og på alle stadier i et festeforhold.

Tomtefeste betyr i all enkelthet at en tomt leies ut og den som leier tomten, festeren, har rett til å oppføre bygning på tomten. Festeren blir eier av bygningen(e) som oppføres og betaler en løpende leie, festeavgift, til grunneieren. Festetomter forekommer for boliger, hytter og næringsbygg.