Omstilling og nedbemanning

Mange virksomheter opplever til tider behov for å endre eller redusere arbeidsstyrken for å beholde konkurransekraften.

Omstillingsprosesser kan medføre at ansatte får endrede oppgaver. I noen tilfeller er det nødvendig å gå til oppsigelser.

Felles for omstilling og nedbemanningsprosesser er at det er strenge regler for hvordan arbeidsgiver skal gå fram.

Våre advokater gjennomfører hvert år en rekke oppdrag innen omstilling og nedbemanning. Vi loser både små og store virksomheter gjennom prosessene.