Kjøpsretten regulerer partenes rettigheter og plikter ved kjøp av gjenstander. Dette gjelder alt fra små, dagligdagse kjøp, til kjøp av biler, båter og luksusgjenstander. Dersom en privatperson har kjøpt gjenstanden fra en næringsdrivende, er det forbrukerkjøpsloven som får anvendelse. Ved kjøp mellom to næringsdrivende, eller to private parter, gjelder derimot kjøpsloven. Lovene er i hovedsak ganske like, med den viktige forskjell at det i forbrukerforhold ikke er tillatt å inngå avtaler som stiller forbrukerkjøper dårligere enn lovens regler.

Dalan har spisskompetanse innen kjøpsrett. Vi bistår både kjøpere og selgere i konkrete tvister i kjøpsforhold. Vi tilbyr næringsdrivende «skreddersydd» utforming av kjøpsvilkår og betingelser innen de rammer lovgivningen setter. Vi tilbyr videre kurs innen kjøpsrett og håndtering av reklamasjoner.