Våre advokater har solid kunnskap om husleierett og bistår både utleier og leietaker med alle spørsmål knyttet til leie av husrom og lokaler.

Av særlige områder vi arbeider med kan nevnes:

  • Utforming av leiekontrakter og kontraktsforhandlinger
  • Spørsmål knyttet til leiepris, betaling og depositum
  • Krav til til husrommet / lokalet ved overlevering og tilbakelevering
  • Framleie
  • Opphør av leieforholdet
  • Inndrivelse av ubetalt leie
  • Tvangsfravikelse
  • Håndtering av tvister mellom leietaker og utleier

Les mer om husleieloven her.