Avskjed

Avskjed i arbeidsforhold innebærer at arbeidsforholdet avsluttes umiddelbart. Ved en avskjed må altså den ansatte bokstavelig talt gå «på dagen». Dette i motsetning til en oppsigelse, der den ansatte normalt vil arbeide i virksomheten ut oppsigelsestiden.

Det er strenge regler for når avskjed kan benyttes. En arbeidsgiver må både ha gode grunner og sterke bevis for å kunne gjennomføre en lovlig avskjed.

Vi har har inngående kjennskap til reglene for avskjed, og bistår både arbeidsgivere og ansatte i spørsmål knyttet til avskjedigelse og andre arbeidsrettslige problemstillinger.