Jørgen Borge

Fast advokat

E-post: borge@dalan.no
Mobil: 930 94 885

Last ned som vCard


Jørgen Borge er fast advokat i Dalan Advokatfirma DA. Borge har flere års erfaring fra offentlig forvaltning og har vært dommerfullmektig i en fullfaglig domstol. Borge har hatt oppdrag for Universitetet i Oslo med å veilede mastergradsstudenter som skal levere spesialoppgave i jus. Borge jobber primært med fast eiendoms rettsforhold, herunder plan- og bygningsrett, entrepriserett og boligrett, samt kontraktsrett, tvisteløsning og prosedyre.

Erfaring:

  • Fast advokat i DALAN advokatfirma DA fra 2012
  • Advokatfullmektig i DALAN advokatfirma DA, 2011-2012
  • Dommerfullmektig, Nordre Vestfold tingrett 2009-2011
  • Førstekonsulent/ rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, juridisk avdeling 2007-2009
  • Førstekonsulent, Statens landbruksforvaltning 2005-2006

Utdanning:

  • Cand.jur, Universitetet i Oslo, 2004/2005
  • Master of Law (LL.M) i EU-rett, 2005