Heidi Moestue Kløkstad

Advokatfullmektig

E-post: klokstad@dalan.no
Mobil: 412 49 990

Last ned som vCard


Heidi Moestue Kløkstad arbeider hovedsakelig med selskapsrett og fast eiendom. Innenfor selskapsrett bistår hun blant annet med etablering av selskap, transaksjoner, forhandlinger og utferdigelse av avtaler knyttet til kommersielle forhold. Innenfor fast eiendom har hun kompetanse knyttet til både bolig- og næringseiendom, herunder boligrettslige spørsmål vedrørende boligselskap og kontraktsrett knyttet til bolig- og næringseiendom. Kløkstad tar også oppdrag innenfor andre rettsområder og prosederer jevnlig saker for domstolene. Hun påtar seg også styreverv.

Erfaring:

  • Advokatfullmektig i DALAN advokatfirma DA, 2017
  • OBOS Eiendomsforvaltning AS, 2014 – 2016
  • Vikar, Advokatene i OBOS, 2014
  • Trainee, Advokatfirmaet DLA Piper, 2013
  • Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, 2013
  • Trainee, Advokatfirmaet Haavind, 2012

Utdanning: 

  • Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen, 2014
  • Queen Mary University, Faculty of Law, London, 2012

Annet: 

  • Styreleder i boligselskap