Ørnulf Olsen Aamlid

Partner │ Advokat

E-post: aamlid@dalan.no
Mobil: 918 00 902

Last ned som vCard


Ørnulf Olsen Aamlid er én av to ledere av Dalan sin arbeidsrettsgruppe. Aamlid har betydelig erfaring og kompetanse knyttet til arbeidsrettslige tema, og han har tilrettelagt for mange omorganiseringer og nedbemanninger for norske og utenlandske virksomheter. Aamlid har vært oppdragsleder ved mange transaksjoner i ulike bransjer, herunder ved forhandlinger, due diligence og etablering av avtaleverk. Han har videre bistått i et betydelig antall forhandlinger og utferdiget avtaler knyttet til ulike kommersielle forhold, herunder kjøp/salg, investeringer, distribusjonsavtaler, samarbeidsavtaler, aksjonæravtaler, konsulent-/tjenesterelaterte avtaler, entreprise, transaksjonsrelaterte avtaler mv. Aamlid prosederer jevnlig saker for domstolene, har vært oppnevnt som voldgiftsdommer samt vært engasjert som mekler/mediator i tvister i forretningsmessige forhold.

Erfaring:

 • Partner i Dalan advokatfirma DA fra 2014
 • Partner i Aamlid & Co advokatfirma AS, 2013-2014
 • Partner i Legalteam advokatfirma DA, 2005-2012
 • Advokat/senior advokat i Deloitte Advokatfirma DA, 2000-2005
 • Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hodneland & Co DA, 1998-2000
 • Juridisk rådgiver i Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden, 1995-1998

Utdanning:

 • Advokatmekling/autorisert mekler, DNA, 2002
 • Cand.jur., UiO, 1995
 • Grunnfag kriminologi, UiO, 1990
 • 2-årig etatsutdanning/befalsskole i Hæren, 1989

Annet:

 • Styremedlem i World Tour Stavanger AS
 • Styremedlem i Lindum Vannrens AS
 • Styremedlem i Røa Idrettslag
 • Styreleder i Watertech Norway AS
 • Styreleder i Aamlid & Co Invest AS
 • Styreleder i Dalan Advokatfirma DA