Aktuelt

Arv, familie og skifte, Nyheter

Obligatorisk megling ved samlivsbrudd

20.06.2017

Advokat Anne Hazeland Tingstad tar daglig imot mennesker som står i dyp konflikt med en ekspartner. Hennes ...

Entreprise- og bygningsrett, Næringseiendommer og boligrett

Ny dom om ansvarsrett i byggesaker – «utlån» av ansvarsrett er risikosport!

12.06.2017

«Utlån» av ansvarsrett i byggesaker frarådes. I 2015 kom den kjente BORI-dommen fra Høyesterett. I en fersk lagmannsrettsdom presiseres ansvarshavendes ansvar overfor andre parter enn kommunen. Artikkelen er ...

Arv, familie og skifte, Nyheter

Flytte med barn etter samlivsbrudd

30.05.2017

Etter barneloven kan den som har barnet fast bosatt hos seg bestemme hvor i landet barnet skal bo. Ved delt bosted bor barnet fast hos begge og begge foreldrene må ...

Arbeidsrett, Arv, familie og skifte, Nyheter

Eksperter på kvinners rettigheter

22.05.2017

Vi er stolte av at Dalan har to lokale eksperter for Verdensbankens program for «Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal» . Advokat ...

Nyheter

Ledig stilling - advokatsekretær / advokatassistent

08.03.2017

Vi søker nå etter en dyktig advokatassistent / advokatsekretær i fast stilling til vårt kontor. Søknadsfrist: 31. mars Les hele utlysningsteksten her: <a href="https://m....

Nyheter

Ny lov om forbrukerklageutvalget

03.03.2017

1. mars 2017 trådte ny lov om forbrukerklageutvalget med <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017...

Kjøp og salg av bolig, Nyheter

Hvem har ansvar for skade oppstått etter kjøp, men før overtakelse? Ny avgjørelse fra Høyesterett

21.02.2017

Hvem har ansvaret når leiligheten «selges som den er» og det oppstår en skade etter at man har kjøpt leiligheten – men før man ...

Entreprise- og bygningsrett, Nyheter

100-årig byggeforbud stoppet utbygger - ny dom

10.02.2017

En ny lagmannsrettsdom gir et privat byggeforbud («villaklausul») forrang foran Småhusplanen – Oslos viktigste reguleringsplan. Dommen er et varsku til utbyggere ...

Arbeidsrett, Nyheter

Arbeidsmiljøloven § 15-5 og styringsrett-overskridelser

10.02.2017

En formuriktig oppsigelse skal etter arbeidsmiljøloven § 15-5 i utgangspunktet kjennes ugyldig dersom arbeidstaker går til søksmål innen fire måneder fra oppsigelsen. Dette vil også gjelde ...

Entreprise- og bygningsrett, Kjøp og salg av bolig, Næringseiendommer og boligrett, Nyheter

Salg av ny bolig: Utbyggere kan nå få forskudd fra boligkjøper uten mangelsgaranti

27.01.2017

Årets første rettslige nyvinning om boligentreprise: Utbyggere kan nå kreve forskudd fra boligkjøpere uten å stille mangelsgaranti etter bustadoppføringslova § 12. Lovendringen trådte i kraft 1.1.2017. <img class="...

Entreprise- og bygningsrett, Næringseiendommer og boligrett, Nyheter

Tapte mange hundre millioner på blancoskjøte

26.01.2017

Et utviklerselskap unnlot å tinglyse eiendom verdt mange hundre millioner kroner, for å spare dokumentavgift på 1,8 millioner. En tidligere eier gikk senere konkurs og utviklerselskapet tapte da hele eiendomskjøpet til ...

Selskapsrett, Skatte- og avgiftsrett

Hvem kan beslutte utsatt utbetaling av aksjeutbytte?

22.12.2016

I aksjeloven § 8-3 (3) åpnes det for at utbetalingsdagen for vedtatt aksjeutbytte kan settes til inntil seks måneder etter utbyttebeslutningen. Spørsmålet som drøftes i denne artikkelen er ...

Arv, familie og skifte, Nyheter

Dalans barne- og familierettsavdeling engasjert i «Barnas Jurist»

14.12.2016

Vi i Barne- og familierettsavdelingen i Dalan Advokatfirma ønsker å bidra til å trygge rettssikkerheten for barn og unge. Prosjektet Barnas Jurist er en ...

Nyheter

Nobels fredspris - getting to peace

09.12.2016

I morgen deles Nobels Fredspris ut. Vinneren er Colombias president Juan Manuel Santos, som får prisen for å ha startet prosessen som fikk slutt på over 50 år med borgerkrig. [caption ...

Nyheter

Seminar om foreldrefiendtlighet

02.12.2016

Torsdag 27. april 2017 arrangerte Dalan Advokatfirma DA det andre i en seminarrekke med temaer fra aktuelle problemstillinger for aktører som jobber med barnesaker. Denne gang var temaet «Foreldrefiendtlighet». ...

Nyheter

Dalans barne- og familierettsavdeling besvarer spørsmål til «Advokaten hjelper deg»

29.11.2016

Barne- og familierettsavdelingen i Dalan advokatfirma er plukket ut av Advokatforeningen til å besvare spørsmålene til Advokatforeningens egen spørsmål- og svartjeneste: Advokatenhjelperdeg.no. Vi er ...

Nyheter

Tomtefesteloven med kommentarer

28.11.2016

Dalan-advokatene Toril G. Kjøllesdal, Thomas Andersen og <a href="http://dalan.no/ansatt/harald-o-sletner/" target="_...

Arv, familie og skifte

Forslag til endringer av barneloven

27.10.2016

Regjeringen har nylig fremmet flere forslag til endringer av barneloven. Lovforslaget fremmes for å bidra til å fremme regjeringsplattformens målsetning om likestilt foreldreskap. Tiltakene som foreslås for å bedre legge til ...

Arbeidsrett

10 faktorer som påvirker størrelsen på en sluttpakke

17.10.2016

Mange virksomheter benytter sluttpakker i forbindelse med avslutning ...

Kjøp og salg av bolig

Høyesterett skal vurdere hvem som hadde ansvar for feil oppstått etter at kontrakt var signert

01.08.2016

Leiligheten ble solgt, og kontrakten ble underskrevet av både kjøper og selger. Men før overtakelsen begynte begge badene å lekke ned til naboen. Hvem har egentlig ansvaret? Det ...

Arv, familie og skifte, Nyheter

Seminar om barn, foreldrekonflikt og sakkyndighet

01.07.2016

Den 17. november arrangerte Dalan advokatfirma DA, i samarbeid med psykiater dr. med. Henning Værøy, for første gang «seminar om barn, foreldrekonflikt og sakkyndighet». Ulike aktører som ...

Kjøp og salg av bolig

Tips til boligkjøpere

02.06.2016

DALAN advokatfirma og Forbrukerrådet gir på dinside.no råd til kjøpere av brukt bolig. Les artikkelen her. &...

Kjøp og salg av bolig

"Vente- og se-holdning" kan koste dyrt i boligtvister

25.05.2016

Mange boligkjøpere er ikke klar over hvor viktig det er å klage til selger straks man oppdager mulige feil ved eiendommen. Men en «vente og se»-holdning kan koste ...

Entreprise- og bygningsrett, Nyheter

Krav om erstatning mot staten for branntomt – byggegrense langs vei

10.05.2016

Etter at et bolighus hadde blitt totalskadet i brann, søkte eier om dispensasjon fra byggegrensen langs vei for å gjenoppføre bolig. Søknaden ble avslått. Eier ble sittende ...

Nyheter

DALAN Advokatfirma på NRK: Forbudt for myndighetene å sjekke kompetansen til byggefirmaer

28.04.2016

Det er nå forbudt for norske myndigheter å kontrollere om byggefirmaer holder mål før de får slippe løs på norske byggeplasser. Nå kan et hvilken som helst ...

Nyheter

Dalan advokatfirma som bistandsadvokater

29.02.2016

Mann ble dømt til ni års fengsel for 135 voldtekter over internett. Bistandsadvokat for 10 av de fornærmede var advokat Ørnulf Olsen Aamlid og advokatfullmektig Ane Fuglesang Herskind fra Dalan ...

Nyheter

Sluttpakkegrunnkurs, hvordan få ny jobb og Nils Ole Oftebro om livet

27.01.2016

Har du fått sluttpakketilbud? Eller har du lyst på ny jobb? Dalans egen arbeidsrettsadvokat Eivind Arntsen lærer bort kunsten å ta sluttpakke. ...

Nyheter

Ny partner

04.01.2016

Dalan har styrket laget med en ny partner, Morten Andresen. Morten kommer fra Simonsen Vogt Wiig og vil styrke vår satsning på eiendom. Morten er spesialisert innen eiendomsutvikling, transaksjoner ...

Næringseiendommer og boligrett, Nyheter

Eiendomsmegler dømt til å betale kjøper 1,7 millioner i erstatning

18.12.2015

En kjøper av en tomt i Bærum vant nylig mot eiendomsmegleren i tingretten. Saken skal ankes. - Tomten ble markedsført som lett bebyggelig, men det var ...

Nyheter

Forlik i sak om uforsvarlig investeringsrådgivning

03.12.2015

DALAN ved  advokat Jon-Andreas Lange har representert en privat investor i sak om uforsvarlig investeringsrådgivning fra Warren Securities, i dag FSO AS. Kunden ble i 2011 anbefalt å plassere over 1,4 millioner ...

Næringseiendommer og boligrett, Nyheter

Småhusplanen 2013 «gjenoppstår fra de døde»

02.11.2015

Reguleringsplan S-4220 i Oslo, også kalt Småhusplanen, har stor betydning for fortettingsmulighetene i småhusområdene. Det er antatt at planen omfattet nærmere 30.000 Oslo-eiendommer. En ny versjon av ...

Nyheter

Nye medarbeidere

01.10.2015

Dalan har fått en ny partner, Jon-Andreas Lange. Jon-Andreas Lange har lang erfaring fra Forbrukerrådet og Forbrukeradvokaten, og vil styrke vår satsning på eiendom. Vi ...

Nyheter

Nye byggeregler fra 1. juli 2015

09.07.2015

Fra og med 1. juli 2015 kan du bygge garasje eller andre frittliggende bygg på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen. Det eneste du trenger å gjøre ...

Nyheter

Ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for ansvarlige etter Plan- og bygningsloven

14.04.2015

I følge ny Høyesterettsdom HR-2015-537-A kan ulike ansvarlige i en byggesak komme i erstatningsansvar for det tap en kjøper eller ...

Nyheter

Lemping av industrivilkåret for fiskeindustribedrifter - Kommunenes stilling

23.03.2015

av advokat Stein Owe  Kongen i statsråd avgjorde 6.3.2015 klage fra Hammerfest kommune over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak om en omdefinert og ...

Nyheter

Nye medarbeidere

03.03.2015

Dalan opplever økende oppdragsmengde, og har derfor styrket laget med to nye advokater / advokatfullmektiger fra 2. mars 2015. Karoline Røvik Zeiner fra HELP Forsikring AS og ...

Prosedyre

Advokat Carl Bore får Møterett for Høyesterett

01.12.2014

DALAN advokatfirma DA har gleden av å meddele at ytterligere en av våre partnere – advokat Carl ...

Nyheter, Tomtefeste

Prinsippene for fastsetting av innløsningssum ved innløsning av frembortfestede boligtomter

04.03.2014

Når det gjelder frembortfeste av festetomter, har någjeldende tomtefestelov bestemmelser i tomtefestelovens § 42 om at både grunneier og frembortfester må være part i avtalen med fester.</...

Kontraktsrett, Nyheter

Viktig høyesterettsdom om signaturforbehold

06.02.2014

Hva skal til for å sikre seg at man ikke blir bundet til en avtale før den underskrives? Høyesteretts praksis viser at avtaleforhandlinger, også om sammensatte og ...

Fiskerirett, Tvisteløsning og prosedyre

DALAN førte sak om strukturkvoter i Høyesterett

24.10.2013

DALAN Advokatfirma førte saken om strukturkvoter for Høyesterett nylig. Saken gjaldt spørsmålet om innføringen av en tidsbegrensning på 25 år for fartøyer ...

Nyheter

Reklamasjon - Forbrukerkjøp, kjøp og boligkjøp

07.03.2013

De fleste av oss vil en eller annen gang i livet oppleve at vi kjøper noe som har en mangel. Det kan være som næringsdrivende, som ...

Næringseiendommer og boligrett, Tomtefeste

Nye avgjørelser fra Høyesterett om tomtefeste, januar 2013

04.02.2013

Det er stadig nye tvister mellom festere og bortfestere som havner for domstolene. Dette skyldes dels at tomtefeste berører mange mennesker, det er anslått at ...

Nyheter

PFU er gått ut på dato

21.01.2013

Innlegg i Finansavisen 21.1.2013 ved Carl Bore, partner i DALAN advokatfirma DA Pressens Faglige Utvalg Pressens Faglige Utvalg (PFU) ble stiftet i 1936 og har, iallfall i ...