Eksperter på kvinners rettigheter

Vi er stolte av at Dalan har to lokale eksperter for Verdensbankens program for «Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal» .

Advokat Eivind Arntsen er lokal ekspert i arbeidsrett og har rapportert til Verdensbanken om kvinner i Norges rettigheter i forhold til permisjonsordninger, ved fødsel, diskrimineringsforbud, pensjonsrettigheter m.v.

Advokat Maria Cabrera Stråtveit er lokal ekspert på familierett og har rapportert til Verdensbanken om familierettslige rettigheter for kvinner contra menn i Norge. Heldigvis kan de begge rapportere til Verdensbanken om at kvinner og menn i hovedsak er likestilte både i arbeidsrelatert og familierettslig lovverk i Norge.

For mer informasjon om Verdensbankens program for «Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal» klikk her: