Seminar om foreldrefiendtlighet

Nyheter

02.12.2016

Torsdag 27. april 2017 blir det nytt seminar i regi av Dalan Advokatfirma DA i samarbeid med psykiater Henning Værøy. Seminaret holdes i Høyres hus i Oslo, torsdag den 27. april 2017. Dette er det andre i en seminarrekke med temaer fra aktuelle problemstillinger for aktører som jobber med barnesaker.

Dalan advokatfirma har gleden av å ønske velkommen til et nytt dagsseminar i samarbeid med psykiater Henning Værøy. Dette seminaret vil behandle begrepet «Foreldrefiendtlighet». Våre foredragsholdere vil snakke om blant annet hva det betyr, om og i tilfelle hvilken plass det bør ha i rettsapparatet og andre steder der foreldrekonflikt og barns beste er et tema, hvordan det fanges opp, og hva man eventuelt gjør i de tilfeller der problemstillingen antas å være en realitet.

Temaet vil bli presentert fra tre ulike ståsteder: En forskers, en sakkyndigs og en dommers synspunkt.

Foredragsholdere blir psykologene Frode Thuen og Ragnhild Pettersen, samt tingrettsdommer Rikke Lassen.

PÅMELDINGSFRIST UTVIDET TIL 20. MARS 2017 pameldingsknapp


Program:

Kl. 08.15 – 08.50 Registrering og velkomstkaffe
Kl. 08.50 – 09.00 Åpning
Kl. 09.00 – 10.30 Frode Thuen
Kl. 10.30 – 10.45 Pause
Kl. 10.45 – 11.30 Frode Thuen
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 13.15 Ragnhild Pettersen
Kl. 13.15 – 13.30 Spørsmål fra salen
Kl. 13.30 – 13.45 Pause
Kl. 13.45 – 14.30 Frode Thuen
Kl. 14.30 – 14.45 Pause
Kl. 14.45 – 15.30 Rikke Lassen
Kl. 15.30 – 15.45 Spørsmål fra salen
Kl. 15.45 – 16.30 Oppsummering

Program oppdatert 24. april 2017.

Med forbehold om endringer i programmet.