Forslag til endringer av barneloven

Regjeringen har nylig fremmet flere forslag til endringer av barneloven. Lovforslaget fremmes for å bidra til å fremme regjeringsplattformens målsetning om likestilt foreldreskap.

Tiltakene som foreslås for å bedre legge til rette for likestilte foreldre etter samlivsbrudd er:

  • Det innføres meglingsplikt dersom foreldrene ikke er enige om at barn skal flytte.
  • Felles foreldreansvar også for foreldre som ikke bor sammen.
  • Delt bosted skal være første alternativ i lovteksten vedrørende bostedløsning.
  • Varslingsfristen til den andre forelderen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder.
  • Flere tiltak mot samværshindring.

For mer informasjon om forslagene, se fullstendig artikkel her: Forslag til endringer av barneloven