Kjøp og salg av bolig, Nyheter

Hvem har ansvar for skade oppstått etter kjøp, men før overtakelse? Ny avgjørelse fra Høyesterett

Hvem har ansvaret når leiligheten «selges som den er» og det oppstår en skade etter at man har kjøpt leiligheten – men før man har overtatt den? Både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett er klare: Det er selgers ansvar.

Kjøperne har vært bistått av advokat Thomas Andersen i DALAN og vunnet frem i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Entreprise- og bygningsrett, Nyheter

100-årig byggeforbud stoppet utbygger – ny dom

En ny lagmannsrettsdom gir et privat byggeforbud («villaklausul») forrang foran Oslo kommunes viktigste fortettingsplan, Småhusplanen. Dommen er et kraftig varsku til utbyggere og en trøst for naboer som vil stanse fortetting i nabolaget sitt, også utenfor Oslo.

Arbeidsrett, Nyheter

Arbeidsmiljøloven § 15-5 og styringsrett-overskridelser

Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller formkravene ved oppsigelse, skal oppsigelsen som hovedregel kjennes ugyldig når arbeidstaker går til søksmål innen 4 måneder. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-5. Gjelder denne paragrafen også ved uformell endringsoppsigelse? Spørsmålet drøftes i denne artikkel, opprinnelig trykket i fagtidsskriftet Arbeidsrett.

Se mer aktuelt her »