Selskapsrett, Skatte- og avgiftsrett

Hvem kan beslutte utsatt utbetaling av aksjeutbytte?

I aksjeloven § 8-3 (3) åpnes det for at utbetalingsdagen for vedtatt aksjeutbytte kan settes til inntil seks måneder etter utbyttebeslutningen. Spørsmålet som drøftes i denne artikkelen er om styret kan ha kompetanse til å fastsette slikt utsatt forfall, eller om dette er en eksklusiv kompetanse for generalforsamlingen.

Arv, familie og skifte, Nyheter

Dalans barne- og familierettsavdeling engasjert i «Barnas Jurist»

Barnas Jurist tilbyr gratis og oppsøkende rettshjelp til barn og unge over hele og Dalan Advokatfirma starter dette arbeidet i januar 2017.

Nyheter

Nobels fredspris – getting to peace

Fredsprisvinner Juan Manuel Santos’ egen rådgiver, William Ury, har vært på besøk hos Dalans Eivind Arntsen. Les mer om ham og hør intervju fra Juridisk ABC.

Se mer aktuelt her »