Arv, familie og skifte, Nyheter

Obligatorisk megling ved samlivsbrudd

Obligatorisk megling ved familievernkontorene er ikke alltid en hensiktsmessig ordning, men kan i noen tilfeller oppleves som en byrde.

Advokat Anne Hazeland Tingstad har i mange år møtt mennesker som står i konflikt med en ekspartner, og der megling er ett av flere vanskelige temaer.

Entreprise- og bygningsrett, Næringseiendommer og boligrett

Ny dom om ansvarsrett i byggesaker – «utlån» av ansvarsrett er risikosport!

«Utlån» av ansvarsrett i byggesaker frarådes. I 2015 kom den kjente BORI-dommen fra Høyesterett. I en fersk lagmannsrettsdom presiseres ansvarshavendes ansvar overfor andre parter enn kommunen. Artikkelen er opprinnelig publisert i Estate Media i juni 2017.

Arv, familie og skifte, Nyheter

Flytte med barn etter samlivsbrudd

Etter barneloven kan den som har barnet fast bosatt hos seg bestemme hvor i landet barnet skal bo. Ved delt bosted bor barnet fast hos begge og begge foreldrene må være enige dersom barnet skal flytte. Likevel opplever mange at den ene forelderen tar med seg barnet og flytter uten at den andre forelderen blir involvert.

Se mer aktuelt her »