Nyheter

Ny lov om forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget erstatter Forbrukertvistutvalget etter at ny lov om forbrukerklageutvalget med tilhørende forskrift trådte i kraft 1. mars 2017.

Kjøp og salg av bolig, Nyheter

Hvem har ansvar for skade oppstått etter kjøp, men før overtakelse? Ny avgjørelse fra Høyesterett

Hvem har ansvaret når leiligheten «selges som den er» og det oppstår en skade etter at man har kjøpt leiligheten – men før man har overtatt den? Både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett er klare: Det er selgers ansvar.

Kjøperne har vært bistått av advokat Thomas Andersen i DALAN og vunnet frem i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Entreprise- og bygningsrett, Nyheter

100-årig byggeforbud stoppet utbygger – ny dom

En ny lagmannsrettsdom gir et privat byggeforbud («villaklausul») forrang foran Småhusplanen – Oslos viktigste reguleringsplan. Dommen er et varsku til utbyggere og et håp for naboer som vil stanse fortetting i nabolaget sitt, også utenfor Oslo.

Se mer aktuelt her »