Kjøp og salg av bolig

Høyesterett skal vurdere hvem som hadde ansvar for feil oppstått etter at kontrakt var signert

Høyesterett skal nå vurdere om kjøper eller selger har ansvaret for feilen, som oppsto etter at kontrakten var signert.

Kjøperne vant i tingretten, og selgernes anke til lagmannsretten ble forkastet. Men nå har selgernes forsikringsselskap anket til Høyesterett, og der er saken er sluppet inn.

Det forventes at den kommer opp i løpet av høsten.

Arv, familie og skifte, Nyheter

Seminar om barn, foreldrekonflikt og sakkyndighet 17. november 2016

Seminaret tar utgangspunkt i barnelovens bestemmelser. Kursets foredragsholdere er Pamela Ludolph og Frode Thuen. De skal blant annet presentere en gjennomgang av hva nyere forskning viser om barn som opplever foreldrekonflikt – noe som er av stor betydning for god sakkyndighet i domstolene.

Seminaret holdes i Høyres hus i Oslo, torsdag den 17. november 2016, og det vil søkes om å få kurset godkjent som obligatorisk etterutdanning for advokater.

Se mer aktuelt her »