Arv, familie og skifte

Høring av barn ikke nødvendigvis til barnets beste

Barns rett til å bli hørt er forankret både i Barnekonvensjonen og Barneloven. Hovedformålet er å fremme barns beste. Dessverre er vår oppfatning at høringen av barn som gjennomføres i Norge i dag ikke nødvendigvis er til barnets beste.

Arv, familie og skifte, Nyheter

Obligatorisk megling ved samlivsbrudd

Obligatorisk megling ved familievernkontorene er ikke alltid en hensiktsmessig ordning, men kan i noen tilfeller oppleves som en byrde.

Advokat Anne Hazeland Tingstad har i mange år møtt mennesker som står i konflikt med en ekspartner, og der megling er ett av flere vanskelige temaer.

Entreprise- og bygningsrett, Næringseiendommer og boligrett

Ny dom om ansvarsrett i byggesaker – «utlån» av ansvarsrett er risikosport!

«Utlån» av ansvarsrett i byggesaker frarådes. I 2015 kom den kjente BORI-dommen fra Høyesterett. I en fersk lagmannsrettsdom presiseres ansvarshavendes ansvar overfor andre parter enn kommunen. Artikkelen er opprinnelig publisert i Estate Media i juni 2017.

Se mer aktuelt her »